Η εταιρεία APEL ιδρύθηκε το 1981 απο την κα. Αποστολοπούλου Ελένη.

Σήμερα έχουν αναλάβει οι γιοι της κ.κ. Αποστολόπουλος Παναγιώτης και Αποστολόπουλος Άγγελος.

Ο κ. Αποστολόπουλος Παναγιώτης έχει αναλάβει την Γενική διεύθυνση της εταιρίας η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή – εισαγωγή και διανομή παραφαρμακευτικών προϊόντων.

Τα προϊόντα μας διανέμονται σε αποκλειστική βάση στα φαρμακεία καθώς και σε αποθήκες φαρμάκων.

Τα γραφεία και οι αποθήκες της APEL βρίσκονται στην Καισαριανή Αττικής σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.